Mode:         
 • Rà soát 3.500 giấy phép con: Thà bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp

 • Mỗi ngày, 203 doanh nghiệp Việt giải thể, ngừng hoạt động

 • Khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

 • Thêm 3.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi DN nhỏ và vừa

 • Chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng

 • Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaTin hoạt động
Tin chính sách hỗ trợ
• Bộ Tài chính hướng dẫn thêm về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Tin Kinh tế - Xã hội
Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Qũy bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Qũy bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Chi tiết...
• Rà soát 3.500 giấy phép con: Thà bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp
• Cải thiện môi trường đầu tư: Khó hay dễ?
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2015
Năm 2015 tình hình kinh tế có nhiều cải thiện nhờ các chính sách quản lý và điều hành kinh tế của Chính phủ, lãi suất ngân hàng giảm, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động; rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
Chi tiết...
• Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015
• Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2015
Mỗi ngày, 203 doanh nghiệp Việt giải thể, ngừng hoạt động
Số doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong 6 tháng đã vượt 36.600, bình quân mỗi ngày 203 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động..
Chi tiết...
• Chớm phá sản, có nên đưa doanh nghiệp ra tòa?
• Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
• Quy trình chuyển vốn và hồ sơ vay vốn của Quỹ Phát triển DNNVV
Danh bạ website
Thư viện ảnh

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 7

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 6

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 5

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 4

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 3

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN 2

 • AV214 - THU THẬP THÔNG TIN

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 20

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 19

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 18

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 17

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 15

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 14

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 12

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 10

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 9

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 8

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 7

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 6

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 5

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 4

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 3

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 2

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013 - 1

 • AV 232 - Sự kiện giới thiệu sản phẩm 28/11 - 02/12/2013

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_5

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_4

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_3

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_2

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor_1

 • Hội thảo cấp vùng chia sẻ kinh nghiệm 03 nước Việt Nam, Campuchia và Đông Timor

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 3

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 2

 • BQL giám sát hoạt động AV 325 - Tập huấn cho các TNV Quỹ sáng tạo 1

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (9) Ảnh: Phát biểu nhóm SXKD mũ cói Trà Nhiêu

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (8) Ảnh: Phát biểu nhóm hộ SXKD keo Hiệp Đức

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (7) Ảnh: Phát biểu Công ty KD trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy QN

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (6) Ảnh: Phát biểu Cơ sở kinh doanh chổi đót Trinh Lúc

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (5) Ảnh: Phát biểu Công ty CTC Hội An

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (4)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (3)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (2)

 • Hội thảo với các thành phần kinh tế địa phương (1)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013 (2)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013 (1)

 • Họp BQL lần 1 tháng 3/3013

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về Quỹ Sáng tạo (tt)

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về thực hiện Quỹ Sáng tạo (tt)

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về thực hiện Quỹ Sáng tạo

 • Tập huấn cho các TNV địa phương về Quỹ Sáng tạo

 • Chuyến thăm TGĐ PYD vào tháng 8/2012

 • Bế mạc Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (1)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (10)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (7)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (5)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (4)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (3)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (2)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động (1)

 • Sự kiến giới thiệu quảng bá SP dự án và thông tin việc làm cho người lao động

 • Họp BCĐ tháng 11/2012 (2)

 • Họp BCĐ tháng 11/2012 (1)

 • Họp BCĐ tháng 11/2012

 • PYD làm việc cùng PDT tỉnh QN

 • Chuyến thăm Carmen

 • Tập huấn kỹ năng mềm

 • Túi xách loại lớn

 • Túi xách loại nhỏ

 • Mũ cói

 • BQL làm việc tại TT PTKTXH tại DX

 • BQL làm việc với phòng KTHT Duy Xuyên

 • BQL làm việc tại Duy Xuyên về hoạt động Hội chợ

 • Sắn PLT 01 trồng đầu tháng 5 trồng tại Bình Lâm

 • Sắn PLT 01 được trồng tại Hiệp Đức

 • Tập huấn giảng viên nguồn lồng ghép giới

 • Hình ảnh Mô hình sắn trình diễn

 • Hội thảo giới thiệu và lựa chọn đối tượng tham gia nhóm Quỹ PTKT-XH

 • Lễ ra mắt Quỹ

 • Lễ ra mắt Quỹ PTKT-XH

 • Thăm vùn dự án

 • Tập huấn thành lập nhóm KD

 • Lập kế hoạc kinh doanh có lồng ghép giới

 • Mô hình sắn trình diễn

 • Họp BQL về tình hình dự án tháng 7/2012

 • Một số sản phẩm từ cói

 • Sản phẩm từ cói

 • Nguyên liệu đay làm chiếu

 • BQL thăm làng nghề Bàn Thạch

 • Bà Carmen thăm làng nghề dự án

 • Mô hình sắn trình diễn tại Hiệp Đức

 • Tập huấn trồng sắn tại Hiệp Đức, Phước Sơn

 • Hội thảo rà soát sáng kiến bình đẳng giới

 • Bà Carmen thăm Trung tâm PTKT-XH Duy Xuyên

 • Tập huấn giảng viên Kinh doanh

 • Hội thảo rà soát tình hình KTXH 3 huyện dự án

 • Lễ ký kết kế hoạch hoạt động năm 2011 giữa SKHĐT và PyD

 • Hội thảo khởi động dự án

 • 1 Lễ ký hết văn kiện giữa UBND tỉnh QN và PyD
    
Tìm kiếm sản phẩm
Chọn lĩnh vực
select
Chọn doanh nghiệp
select
Chọn ngành hàng
select
Đơn vị thanh toán
select
Giá từ Đến
Nội dung tìm Tìm  
 
Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp
Anh/ Chị có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo về:
Thông tin doanh nghiệp

 • Công ty Điện Lực Quảng Nam

 • Công ty Cổ phần Hữu Toàn

 • Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

 • Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

 • VNPT Quảng Nam

 • Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư Fococev

 • Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - Kính cho mọi nhu cầu

 • Công ty CPTM Dược-Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

 • Trung tâm CNTT - TT Quảng Nam

 • Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải

 • Xí nghiệp Mây tre lá Xuất khẩu Âu Cơ
    

Bản quyền: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: 02 Trần Phú, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập